Deelnemers het die link na die aanlyn vergaderlokaal per e-pos op 15 Junie 2022 ontvang (sender: conference@weakerpartyprotection.com). As jy nog die skakel benodig, kan jy ‘n e-pos stuur na b.schmitz@rug.nl. Ons sien uit na ‘n prettige konferensie!

—–

FUNDAMENTELE REGTE IN INTERNASIONALE PRIVAATREG

Hede en toekoms in Suid-Afrika, België en Nederland

Donderdag 16 junie 2022 9:30 – 16:30
Plek: Abdij van Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven (België) & online

Ons nooi jou hartlik uit om deel te neem aan ons konferensie oor fundamentele regte in internasionale privaatreg. Hieronder vind u meer inligting. Jy kan hier vir die konferensie registreer.

Klik hier vir die PDF-weergawe van die program.

PROGRAM

9:30-9:40 / Verwelkoming deur die organiseerders

Roundtable 1: Fundamentele regte in vermoënsregtelike IPR

Voorsitter: Prof Geert Van Calster (KU Leuven)

9:50-10:10 / De sociale impact van grensoverschrijdende bedrijfsmobiliteit in Europa (Marilou Hubers, Universiteit Maastricht)

10:10-10:30 / Asymmetrische forumkeuze en recht op eerlijk proces (Nischa Vreeling, Rijksuniversiteit Groningen)

10:30-10:50 / Publieke belangen in het IPR-consumentenrecht (Benedikt Schmitz, Rijksuniversiteit Groningen)

10:50-11:10 / Bevoegdheid in het EU IPR: vehikel voor bescherming van fundamentele rechten? (Michiel Poesen, KU Leuven)

11:10-11:40 / Bespreking

11:40-11:50 / Slot deur voorsitter

Middagete

12:00-13:30 / Pouse met middagete

Keynote spreker

13:30-14:10 / Prof Xandra Kramer (Erasmus University Rotterdam, Utrecht University)

Roundtable 2: Fundamentele regte in familie-IPR

Voorsitter: Prof Thalia Kruger (Universiteit Antwerpen)

14:15-14:35 / Persoonlijke identiteit v. nationale constitutionele identiteit: interactie tussen EU recht en internationaal privaatrecht (Hester Kroeze, UGent: Raad van State)

14:35-14:55 / Die beskerming van migrante kinders in internasionale privaatreg (Robin Cupido, Universiteit van Kaapstad)

14:55-15:10 / Pouse

15:10-15:30 / The Right to Freedom of Religion and Conscience: A Comparative Analysis of the Doctrine of Entanglement (Mathabo Baase, Universiteit van Kaapstad)

15:30-16:00 / Bespreking

16:00-16:10 / Slot deur voorsitter

Slotopmerkings

16:10-16:30 / Deur organiseerders Robin Cupido (Universiteit Kaapstad), Benedikt Schmitz (Rijksuniversiteit Groningen), Michiel Poesen (KU Leuven)

 

Klik hier vir registrasie.